Sigorta Hukuku

Sigorta Denetin Kanunu madde 1 bent 1 gereğince sigorta işi için sigorta hukuku aşağıda görülen kriterleri kapsamakta:

  • Yükümlülüğüm üstlenilmesi durumunda karşılık
  • Risk dengeleme kolektifi kasıtlı kurma dolayısıyla işi plana uygun işletme
  • Bağımsız iş yani başka bir işe bağımlı ek anlaşma olmadan
  • Sigorta olayının gerçekleşmesiyle yasal hak olan hizmet
  • Belirsiz hizmet (risk üstlenme)
  • Eşdeğer tehlikelerin sistematik olarak üstlenilmesi (mümkün olduğunca homojen risk dengeleme kolektifi)
 
clbi-glkn 2022-08-17 wid-71 drtm-bns 2022-08-17